Türkiye’de ilk kez düzenlendi

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İzmir, İstanbul, Eskişehir, Manisa’dan gelen Sağlık Bakanlığı’nda ve özel sağlık kuruluşlarında görevli hemşireler, üniversitelerin hemşirelik fakülteleri, İzmir 112’de görev yapan sağlık personellerinden oluşan 200 kişinin katılımıyla “Çocuk Acil Hemşireliği “ sempozyumu düzenlendi.

Türkiye’de ilk kez düzenlendi

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İzmir, İstanbul, Eskişehir, Manisa’dan gelen Sağlık Bakanlığı’nda ve özel sağlık kuruluşlarında görevli hemşireler, üniversitelerin hemşirelik fakülteleri, İzmir 112’de görev yapan sağlık personellerinden oluşan 200 kişinin katılımıyla “Çocuk Acil Hemşireliği “ sempozyumu düzenlendi.

Türkiye’de ilk kez düzenlendi
02 Nisan 2019 - 14:43

Türkiye’de düzenlenen ilk “Çocuk Acil Hemşireliği Sempozyumu”unda Tepecik Eğitim ve Araştırma, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları , Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Çocuk Acil Klinikleri’nde görev yapan deneyimli hemşireler konuşmacı olarak görev aldı.  Başkanlığını Tepecik Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Murat Anıl ve Sorumlu Hemşire Sema Kaplan’ın yaptığı sempozyumda ”Triyaj, CPR, Ateşli Çocuğa Hemşirelik Bakımı, Şok Hastasına Hemşirelik Bakımı, Hızlı Ardışık Entübasyon, Status Epileptikusta Hemşirelik Bakımı, Multipi Travmaya  Hemşirelik Yaklaşımı, Oksijen Tedavisi ve YANKOT” konuları ele alındı.
“Acil hizmetlerinde ekip çalışması önemlidir.”
Sempozyumun açılış konuşmasında Doç. Dr. Murat Anıl, “Çocuk Acil hem dünyada hem ülkemizde genç bir yan daldır. 2011 yılında Çocuk Acil bilim dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı’nın bir yan dalı olarak kabul edilmiştir. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler arasında Çocuk Acil yan dal eğitimi veren iki hastaneden birisidir. Çocuklar erişkinin küçük bir kopyası değildir. Dolayısıyla Çocuk Acil, Erişkin Acil’den farklıdır. Acil hizmetlerinde ekip çalışması çok önemlidir. Bir Çocuk Acil hemşiresi çocuk sağlığı konusunda yeterli bilgi ve deneyime, stres altında iş yababilme kapasitesine, iletişim ve empati becerisine sahip olmalıdır. Sonuç olarak Çocuk Acil hemşireliği de ayrı bir hemşirelik branşı olarak kabul edilmelidir.  Türkiye’deki bu ilk “Çocuk Acil Hemşireliği Sempozyumu”nun Çocuk Acil Hemşireliği’nin ayrı bir branş olarak kabul edilmesinde bir başlangıç olacağını umut ediyoruz. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen hastane yönetimine, düzenleme kuruluna, konuşmacılara ve tüm katılmcılara  teşekkür ediyorum” dedi.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hacer Rastgel ise “Acil bir durumda sağlık hizmetlerin sunumu her ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık sisteminin önemli bir unsurudur. Erişkinlerden çok daha farklı öncelikleri olan çocukların yaşamı tehdit altında olduğunda yaşam hakkının  uzman personeler tarafından korunması elzemdir. Acil birimlerde çalışan hemşirelerin mesleklerini en iyi şekilde gerçekleştirmeleri için alacakları her türlü eğitim çok kıymetlidir. Bundan dolayı bu sempozyumun bu anlamda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”dedi.
Bilimsel çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz”
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op.Dr. Cengiz Sert “Sağlık bir ekip çalışması ve hemşirelerde bu ekibin ana unsurlarından birisidir. Hastane olarak bilimsel toplantılara her zaman destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımız herşeyden önemlidir. Çocuklarımız için yapacağımız her türlü çaba, emek çok kıymetlidir. Bu sempozyum da bu çabanın bir ürünüdür. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.”dedi.
Katılımcılara katılım belgeleri ve ücretsiz olarak sempozyum kitabının verilmesinin ardından  “Çocuk Acil Hemşireliği Sempozyumu” sona erdi.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum